Bansang dating kasapi sa ussr

Source: Roma – Marso 20, 2012 – Kapag nagpasyang ipauwi sa sariling bansa ang bangkay, ay mahaharap sa isang prosesong hindi madali at simple.

Sangguniang mga Batas at alituntunin Sa kasalukuyan, ay walang batas sa pagpapabalik ng bangkay sa sariling bansa.

Sa Italya ay maaaring sumangguni sa regulasyon ng National Mortuary Police, sa circular ng Ministry of Health n.

Ang aplikasyon sa munisipyo ay mayroong kalakip na tax stamp na halagang 14.62.

Sa kaso ng pagpapabalik sa sariling bayan ng abo o ashes, ang ilang mga certifications ay hindi kinakailangan.

Dapat ding ilakip ang “Consular Mortuary Certificate” o nulla osta all’introduzione na ibinibigay ng Embahada o Konsulado.

Ang nulla osta ay dapat na legalisado sa tanggapan ng Prefecture.

Kakailanganin din ang nulla osta o awtorisasyon sa transportasyon sa labas ng bansa buhat sa hukuman kung sa pagkamatay ay nagkaroon ng interbensyon ang hukuman.

Search for bansang dating kasapi sa ussr:

bansang dating kasapi sa ussr-1

Kailangan din ang sertipiko buhat sa Local Health Unit (Azienda Sanitaria Locale – ASL) na nagpapatunay ng mga kondisyon ng kalinisan at mga medikal at legal na kundisyon maging ng kabaong nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “bansang dating kasapi sa ussr”